ఉపాధ్యాయుల అభివృధ్ది కోసం

నేను మంచి మంచి వ్యాసాలను చదవాలని అనుకొంటున్నాను.

సృజనాత్మక పద్ధతుల గురించి తెలుసుకోవాలను కొంటున్నాను.

నేను తరగతిగదిలోని ప్రశస్థమైన పధ్ధతుల గురించి తెలుసుకోవాలను కొంటున్నాను

తరచు, మీరు వీటి గురించే ఆలోచిస్తొన్నట్లైతే ఈ పేజీ  మీకు సహాయపడుతుంది. ఇది మీరు వృత్తిపరంగానూ,  వ్యక్తిగతంగానూ అభివృద్ది చెందడానికి  కావలసిన వనరులను కలిగి ఉంది.  వనరులంటే  విద్యావిధానానికి, బోధనకు, విద్యాతత్వానికి, విద్యా మనోవిఙ్ఞానశాస్త్రానికి సంబందించిన వ్యాసాలు, పరిపృఛ్ఛలు , చర్చలు , దేశంలోని అత్యుత్తమైన బోధనా పధ్దతులు  మొదలైనవి.

ఇక్కడ ఉన్న విషయపరిఙ్ఞానాన్ని, రాష్త్రాల పాఠ్యప్రణాళిక లేదా తరగతి లేదా  పాఠ్యాంశాల  వారీగా చూడవచ్చు. ప్రముఖ విద్యాసంబంధ పత్రికలలోని  మరియు పరిశోధనా పత్రికలలోని  వ్యాసాలు కూడా లభిస్తాయి. మీకు ఆసక్తికలిగించే మరియు ఉపాధ్యాయుల వృత్తిపర  అభివృధ్ధికి ఉపయోగపడే వనరుల సమాచారాన్ని మీరు ఇక్కడ అందరితో పంచుకోవచ్చు.

18476 registered users
7227 resources
ఉపాధ్యాయుల కారకత్వం -విజయ శంకర వర్మ వ్యాసం | By Learning Curve | ఆగ 13, 2012  | ఇతరములు | 0 Likes

ఉపాధ్యాయుల ఎజన్సీ

గణితశాస్త్ర ప్రచారకుడు- శ్రీనివాసన్-----అరవింద్ గుప్తా వ్యాసం | By Learning Curve | జూన్ 18, 2013  | గణితశాస్రం | 0 Likes

Skills are Taught

Concepts are Caught

గణితోపాధ్యాయుల కోసం అంకాత్మక వనరులు-ఎస్ యన్ గణనాథ్ వ్యాసం | By S N Gananath | మార్చి 20, 2013  | గణితశాస్రం | 1 Like

గడచిన పది  పదహైదు సంవత్సారాలలో  సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞాన రంగంలో వచ్చిన మార్పులు  గణితోపాధ్యాయులు  తరగతిగదిలో ప్రత్యక్షంగాగానీ, పరోక్షంగాగానీ  ఉపయోగించుకోగల  ఎన్నో  అంకాత్మక వనరులను అందుబాటులోకి తెచ

భాషాబోధనలో తోలుబొమ్మల ఉపయోగం-- ప్రేమా డేనియల్ వ్యాసం | By प्रेमा डैनियल | జూన్ 03, 2013  | భాష | 0 Likes

పిల్లల అభ్యసనంలో భాష చాలా కీలకపాత్రను పోషిస్తుంది. ప్రస్తుతం పిల్లలకు మాతృభాషతో పాటు ఇతరబాషను కూడా  తొలినాళ్ళలోనే పరిచయం చేస్తున్నారు.

నిత్యజీవితంలో బౌగోళికశాస్త్రం వ్యాసం | By Tapasya Saha | డిసె 17, 2012  | సాంఘిక శాస్త్రం | 0 Likes

 

అభ్యసనం ఆనందకరంగా ఎందుకు ఉండకూడదు ?వ్యాసం | By TeacherPlus | జన 19, 2013  | ఇతరములు | 0 Likes

 

బహుళార్థక నల్లబల్లవ్యాసం | By TeacherPlus | డిసె 14, 2012  | ఇతరములు | 0 Likes

 

పేజీలు

ఉపాధ్యాయుల అభివృద్ది కోసం