ఉపాధ్యాయుల అభివృధ్ది కోసం

నేను మంచి మంచి వ్యాసాలను చదవాలని అనుకొంటున్నాను.

సృజనాత్మక పద్ధతుల గురించి తెలుసుకోవాలను కొంటున్నాను.

నేను తరగతిగదిలోని ప్రశస్థమైన పధ్ధతుల గురించి తెలుసుకోవాలను కొంటున్నాను

తరచు, మీరు వీటి గురించే ఆలోచిస్తొన్నట్లైతే ఈ పేజీ  మీకు సహాయపడుతుంది. ఇది మీరు వృత్తిపరంగానూ,  వ్యక్తిగతంగానూ అభివృద్ది చెందడానికి  కావలసిన వనరులను కలిగి ఉంది.  వనరులంటే  విద్యావిధానానికి, బోధనకు, విద్యాతత్వానికి, విద్యా మనోవిఙ్ఞానశాస్త్రానికి సంబందించిన వ్యాసాలు, పరిపృఛ్ఛలు , చర్చలు , దేశంలోని అత్యుత్తమైన బోధనా పధ్దతులు  మొదలైనవి.

ఇక్కడ ఉన్న విషయపరిఙ్ఞానాన్ని, రాష్త్రాల పాఠ్యప్రణాళిక లేదా తరగతి లేదా  పాఠ్యాంశాల  వారీగా చూడవచ్చు. ప్రముఖ విద్యాసంబంధ పత్రికలలోని  మరియు పరిశోధనా పత్రికలలోని  వ్యాసాలు కూడా లభిస్తాయి. మీకు ఆసక్తికలిగించే మరియు ఉపాధ్యాయుల వృత్తిపర  అభివృధ్ధికి ఉపయోగపడే వనరుల సమాచారాన్ని మీరు ఇక్కడ అందరితో పంచుకోవచ్చు.

18476 registered users
7227 resources
Dream 2047 - November 2013 సంచికE-Book | By Vigyan Prasar | నవ 21, 2013  | గణితశాస్రం , విజ్ఞానశాస్త్రం మరియూ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం | 0 Likes

భారతప్రభుత్వ Vigyan Prasar శాఖ వారు వెలువరించే  Dream 2047 - November 2013 సంచిక

గణితాధ్యయనంలో “పునశ్చరణ” మరియు “అభ్యాసం” యొక్క ప్రాముఖ్యత వ్యాసం | By Learning Curve | నవ 18, 2013  | గణితశాస్రం | 0 Likes

ఉమాహరికుమార్

రసాయనశాస్త్ర ఉత్తమబోధనావిధానం: నేను మీకు సహాయపడగలనా? చంద్రికా మురళీధర్ వ్యాసం | By Chandrika Muralidhar | నవ 08, 2013  | విజ్ఞానశాస్త్రం మరియూ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం | 0 Likes

ఒక  క్రోంగొత్త  ఉపాధ్యాయురాలికి  ఉండే ఉత్సాహంతో, రసాయనశాస్త్రంలో  నాకు తెలిసిన జ్ఞానాన్నంతా విద్యార్థులతో  పంచుకోవాలని  దాదాపు రెండు దశాబ్దాల క్రితం మొదటి సారిగా 12వ తరగతిగదిలోకి  ప్రవేశించాను.  ఇం

మాతృమూర్తుల గణితశాస్త్ర (అంచనావేయడం) పరిజ్ఞానం- నాత్ రామచంద్రన్ వ్యాసం | By Learning Curve | అక్టో 30, 2013  | భాష, గణితశాస్రం | 0 Likes

ఈ వ్యాసాన్ని ఒకసారి పరికించి ఎన్ని అక్షరాలున్నాయో  ఊహించండి.

గుర్తింపుకి నోచుకోని ప్రముఖులు : కానీ వారిని ప్రముఖులుగా నిలిపిన విన్నూత్న పద్ధతులు –అనంత్ గంగోలా వ్యాసం | By Learning Curve | సెప్టె 03, 2013  | ఇతరములు | 0 Likes

ఉపాధ్యాయులందరిలోనూ కొందరు మాత్రమే మిగిలిన వారి కంటే ప్రముఖంగా కనిపిస్తారు ? వీటికి గల కారణాలు ఏవి ?  ఈ ప్రశ్న అందరిలోనూ ఎంతో ఆలోచనలను,  మరెందరో ఉపాధ్యాయుల చిత్రాలను వారి మదిలో నిలుపుతుంది.

పరిమాణమా, గుణాత్మకతా ఏది ముఖ్యం ? వ్యాసం | By Tapasya Saha | ఆగ 29, 2013  | సాంఘిక శాస్త్రం, ఇతరములు | 0 Likes

·         సాంఘికశాస్త్ర పరీక్షలలో మనం దేనిని  పరీక్షిస్తున్నాము ?

·         పాఠశాలల్లో ప్రస్తుతం సాంఘికశాస్త్ర బోధన ఈ విధంగా ఉండడానికి ఈ పరీక్షలే కారణమా ?

ఇవి   

వర్షపునీటి సంరక్షణ వ్యవస్థలువ్యాసం | By The school water portal | ఆగ 16, 2013  | పరిసరాల విజ్ఞానం , విజ్ఞానశాస్త్రం మరియూ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం | 0 Likes

“ఆళ్వార్”  రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఒక జిల్లా. ఇది అర్థశుష్క మండలానికి చెందినది.  ఈ జిల్లా సంవత్సరంలో సరాసరి 620 మీ.మి వర్షపాతాన్ని పొందుతుంది.  ఈ జిల్లాలో కరువు పరిస్థితులు సర్వసాధారణం.

పేజీలు

ఉపాధ్యాయుల అభివృద్ది కోసం