వార్తలు

భారతదేశ విద్యారంగంలో జరుగుతున్న నూతన విషయాలను  తెలుసుకోవాలని కుతూహులంగా ఉంది.

దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగే విద్యాకార్య క్రమాలను, “వర్క్ షాప్” ల   గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది.

విద్యారంగంలోని తాజా విశేషాలను,  ప్రస్తుత సమస్యల పై వ్యాఖ్యానాలను గురించి  తెలుసుకోవాలని కుతూహలంగా ఉంటే ఈ పేజీ మీకు సహాయపడుతుంది. భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలోని  ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించిన శిక్షణా కార్య క్రమాలు ,సమావేశాలు, ఉపాన్యాసాలను ఇతర విషయాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు. మీ ప్రాంతంలో జరగబోయే  సంఘటనల  వివరాలకు క్యాలెండర్ ను  చూడండి.  మీ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ ప్రచురించడానికి  teachers@azimpremjifoundation.org ని సంప్రదించండి.

19656 registered users
7777 resources
Rashtriya Vigyan Chalchitra Mela and Competition - 2014 గురువారం, నవంబర్ 21, 2013 - 11:45am

భారతప్రభుత్వ Vigyan Prasar మరియు National Council of Science...

7వ జాతీయస్థాయి విజ్ఞానశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుల సమావేశాలు శనివారం, డిసెంబర్ 14, 2013 - 3:15pm

భారతప్రభుత్వ శాస్త్రసాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖచే నిర్వహించబడే 7వ  జాతీయస్థాయి విజ్ఞానశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుల  సమావేశం డిశంబర్ 14 నుండి 17 వరకు హర్యానాలోని  ఫరీదాబాద్...

అజీమ్ ప్రేమ్ జి విశ్వవిద్యాలయం Fellowship Program బుధవారం, జూలై 24, 2013 - 11:30am

అజీమ్ ప్రేమ్ జి విశ్వవిద్యాలయం  :  2013-15 సంవత్సరానికి Fellowship Program కి సంబంధించి ప్రకటనను విడుదల చేశారు.  వివరాల కోసం ...

Mathematics of Planet Earth 2013 గురువారం, మార్చి 28, 2013 - 10:30am

NCERT వారి Department of Education in Science and Mathematics (DESM) Mathematics of Planet Earth 2013

విద్యారంగంలో -ICT అవార్డులు సోమవారం, ఫిబ్రవరి 4, 2013 - 11:45am

భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల/ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో వివిధ యాజమాన్యాల క్రింద (కేంద్ర ప్రభుత్వ / రాష్ట్ర ప్రభుత్వ/మండల పరిషద్ / ఎయిడెడ్ పాఠశాలలోనూ / రాష్ట్ర...

అజీమ్ ప్రేమ్ జి విశ్వవిద్యాలయం-ఉత్తర స్నాతకోత్తర విద్యాప్రవేశాలు 2013-15 సోమవారం, డిసెంబర్ 24, 2012 - 10:30am

అజీమ్ ప్రేమ్ జి విశ్వవిద్యాలయం 2013-15 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి విద్య మరియు సాంఘికాభి వృద్దిలలో (Education & Development ) ఉత్తర స్నాతకోత్తర...

పేజీలు