ஆசிரியர்கள் மேம்பாடு

19861 registered users
7801 resources
பள்ளி ஆசிரியரின் நாட்குறிப்புகட்டுரை | By Thisaimaani | நவ 29, 2016  | கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes
'பள்ளி ஆசிரியரின் நாட்குறிப்பு' என்ற புத்தகத்தில் ஹேமராஜ் பட் என்ற அரசுப்பள்ளி
திசைமானி-பாதை-்3, பயணம்-4E-Book | By Thisaimaani | ஆக 26, 2016  | விளையாட்டு - உடற்பயிற்சி கல்வி, மொழி, கணிதம், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

அஞ்சல்காரர் வழியே கடிதங்களைப் பெறுவது என்பது ஒரு பழங்கதையாக மாறிக்கொண்டிருக்கும் இக்காலத்தில், கடிதம் எழுதும் பழக்கத்தை மாணவர்கள் மத்தியில் உருவாக்க, ’உன் அஞ்சல் பெட்டியில் என்ன’ என்ற பாடத்திட்டத்த

பள்ளிகளில் தகவல் தொழில்நுட்பம்கட்டுரை | By Subir Shukla | ஜூலை 25, 2016  | அறிவியலும், தொழிலுட்பமும், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

"உலகில் பல பகுதிகளில் எடுக்கப்பட்ட சமீபத்திய அறிக்கைகள் கணினி/த.தொ.-ன் துணையுடன் உள்ள கற்றல் நிகழ்ச்சிகள், எதிர்ப்பார்த்த அளவிற்கு கற்றலில் மேம்பாட்டை கொண்டுவரவில்லை என்பதையே காட்டுகின்றது."

கலையும், வரலாறு கற்பித்தலும்கட்டுரை | By TeacherPlus | ஜூலை 18, 2016  | கலைகள், சமூகப் பாடங்கள் | 0 Likes

வரலாறு என்பது பாடப்பொருள் மட்டுமன்று, அது மனித இனத்தைப்பற்றியும், உலகத்தை பற்றியும் இன்னும் சிறப்பாக புரிய வைக்க உதவுகிறது.

பருவ காலங்கள் உருவாவதன் காரணங்கள்-2படம் | By lenonlaishram | ஜூலை 12, 2016  | சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும் | 0 Likes
பருவ காலங்கள் உருவாவதன் காரணங்கள்-1படம் | By lenonlaishram | ஜூலை 12, 2016  | சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும் | 0 Likes
இரவும் பகலும் உருவாவதன் காரணங்கள்படம் | By lenonlaishram | ஜூலை 01, 2016  | சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும், சமூகப் பாடங்கள் | 0 Likes

பக்கங்கள்

ஆசிரியர்கள் மேம்பாடு