ஆந்திர மா நில கல்வி அரசுத் துறை

பொருளடக்கம்:

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் மிகவும் பிற்படுத்தப் பட்ட ஆதீவாசிகளின் இருப்பிடமான கட்சிரோலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஷோத்கிரராமில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக ஆதிவாசிகளின் உடல் நலம், பிறந்த குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம், மக்களின் விழிப்புணர்வு ஆகிய பணிகளை திரு. அபய் பங் மற்றும் அவரது துணைவியார் திருமதி. ராணி பங் தம்பதிகள் ஆற்றி வருகிறார்கள்.

18587 registered users
7253 resources