சுத்தம்

புதிதாக பள்ளியில் சேரும் மழலையரை முதல் மூன்று மாதங்கள் எப்படி பார்ப்பது, அவர்களை எவ்வாறு கையாள்வது, என்பது பற்றிய தனது அனுபவங்களை நம்மிடம் பகிரிந்துகொள்கிறார் ஆசிரியர் தனமேரி, தட்டாஞ்சாவடி, புதுச்சேரி.

இக்கட்டுரை "திசைமானி"(பாதை-3, பயணம்-1) என்ற ஆசிரியர்களுக்காக, ஆசிரியர்களால் எழுதப்பட்டு, அஸிம்பிரேம்ஜி நிறுவனத்தால், இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படும் இதழிலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

பள்ளியின் அடிப்படை தேவைகள் குறித்து ஆசிரியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தனது அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொள்கிறார்.

இது அஸிம் பிரேம்ஜி ஃபௌண்டேஷன், புதுச்சேரி மாவட்ட நிறுவனம் நடத்திய "ஆசிரியருடன் சந்திப்பு" நிகழ்ச்சியில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

"ஆசிரியர் என்பவர் ஆசானாக மட்டும் இருந்தால் போதாது. ஒரு தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்து மாணவனைப் பேணிக் காப்பதும் ஆசிரியரின் கடமையாகும். ஒரு குழந்தை பள்ளியில் அடியயடுத்து வைப்பது அவனது அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக மட்டுமன்று. நல்லொழுக்கம், நற்பண்பு, நற்பழக்கவழக்கங்கள், சுத்தம், சுகாதாரம் இவையாவும் கல்வியின் அங்கமே!" என்று எண்ணும் தலைமையாசிரியர் கல்விக்கரசி அவர்கள் "மாணவர்களின் உடல் ஆரோக்கியம், மனநலம், தன்னம்பிக்கை, செயல்பாடுகள் ஆகியன நிச்சயமாக மேம்பட்டிருப்பதை என்னால் அறுதியிட்டுக் கூற முடியும்" என்று தனது அனுபவத்தை நம்மிடம் பகிர்ந்துகொள்கிறார்.

தமிழ்
18610 registered users
7272 resources