புத்தரின் கதை

 

 புத்தரின் பிறப்பிலிருந்து அவர் ஞானம் பெற்று, புத்தமதத்தைப் பரப்பியது வரை அஜந்தா ஓவியங்களைப் போல் படமாக வரையப்பட்டு விளக்க உரையுடன் இங்கு வெளியிடப்படுகிறது. 

 

 

18587 registered users
7253 resources