என்.சி.எஃப் - என்.சி.டி.இ.

வகுப்பறையில் விவாதங்கள்

By editor_ta | அக் 31, 2015

வகுப்பறைகளில் குழந்தைகள் பேச வாய்ப்பளிக்கிறோமா? விவாதங்கள் நடைபெறுகிறதா? அத்தகைய விவாதங்களுக்கு ஆசிரியராகிய நாம் எத்தகைய வகுப்பறைச்சூழலை உருவாக்க வேண்டும்? இங்கு பகிருங்கள்.

கேள்விகள்

By editor_ta | ஜூன் 10, 2015

கேள்விகளை யார் கேட்பது? ஆசிரியர்களா அல்லது மாணவர்களா? அது சூழலை பொருத்தது அல்லவா. சரி. கேள்விகளுக்கு பதில் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? பெரியதாகவா? சிரியதாகவா? எழுத்தின் மூலமா அல்லது பேச்சு மூலமா அல்லது நடத்தை மூலமா? என்பதையும் தாண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு. கேள்வி சரியானதாக இருக்கும் போது மட்டும் தான், பதில் முக்கியமானதாகிறது. அத்தகைய சரியான கேள்விகள் உங்களுடைய வகுப்பறையில் யாரேனும் கேட்டாரா? அவ்வாறெனில், அக்கேள்வி என்ன? அதை இங்கு பதிவு செய்யுங்களேன்!

மதிப்பிடுதல்

By editor_ta | ஏப் 9, 2015

தேர்வுகள் என்பது எதற்காக? யாருக்காக? குழந்தைகள் கற்கும் திறனை மதிப்பிடுவதற்காகவா? அல்லது ஆசிரியர்களாகிய நாம் நமது கற்பிக்கும் முறையை மாற்றிக்கொள்ளவா? தங்களுடைய கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யுங்கள் .

வீட்டுப்பாடம்

By editor_ta | டிச 19, 2014

வீட்டுப்பாடம் என்றால் என்ன? வீட்டுப்பாடத்தின் தேவை என்ன? வீட்டுப்பாடம் எவ்வாறெல்லாம் இருக்கலாம்? தங்களுடைய அனுபவத்திலிருந்து, ஒரு சில கருத்துக்களை இங்கு பகிர்ந்துகொள்ளவும்.

18476 registered users
7227 resources