மாற்றுக் கல்வியின் பிதாமகன்-ஜான் ஹோல்ட்

இக்கட்டுரையில் கல்வியாளர் ஜான் ஹோல்ட் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை எழுத்தாளரும் பத்திரிகையாளருமான அப்பணசாமி அவர்கள் எழுதியுள்ளார். இக்கட்டுரை "http://tnsfkalvi.blogspot.in/ " என்ற இணையத்தில் செப்டம்பர் 14 ஆம் தேதியன்று வெளியிடப்பட்டது. 

 

 

 

18487 registered users
7228 resources