பகுத்தறிதல்

ஆக்கம்: திரு. கு.சீனுவாசன், பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி, சாலை அகரம், கோலியனூர் ஒன்றியம், விழுப்புரம் மாவட்டம்.

 

நம்திறமை நாமறிந்தால்

நினைத்தவாறு வெற்றி கிட்டும்!

திறமையை வெளிப்படுத்த

குறிக்கோள் வேண்டுமன்றோ?

நாம் குறிக்கோளை அடைவதற்கு

சரியான அணுகு முறையை

தேர்ந்து எடுக்க வேண்டும்!

 

அண்டப்புளுகு புளுகுவோரை

அப்படியே நம்பலாமா?

ஏன்? எப்படி?எதற்கு?என்று

கேள்விகள் கேட்டிட வேண்டாமா?

தென்னையிலே தேள்கொட்ட

பனையிலா நெறி கட்டும்?

பகுத்தறிந்து பார்க்க வேண்டும்! 

 

இயற்கையின் மேல் குறையில்லை!

இயைந்து வாழ்ந்தால் குற்றமில்லை!

வற்றும் வளங்கள் தீர்ந்தால்

வருங் காலம் என்னாவது?

நாம் இக்கட்டான சூழ்நிலையை

எதிர் கொள்ளும் நடவடிக்கை

இப்போதே எடுக்க வேண்டும்!

 

உண்ணும் உணவே மருந்தாகும்!

உணர்ந்தாலே உடல் நலமாகும்!

உணவு பழக்கத்திலே

கட்டுப்பாடு வேண்டாமா?

நாம் சைவம் என்றாலும்

அசைவம் என்றாலும்

அளவாக உண்ண வேண்டும்!

 

முட்டாள் சொல்வான் முடியாது!

முயற்சிக்காமல் விடிவேது?

தொடர்ந்து முயற்சிப்பதை

தோல்வி என்றா சொல்லுவது?

நாம் மந்திரத்தில் மாங்காய்கள்

ஒருபோதும் விழாதென்று

உணர்ந்து உழைக்க வேண்டும்!

18474 registered users
7227 resources